Powered by Smartsupp

Ak si u nás objednáte posudok na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, budeme od Vás pýtať nadobúdaciu zmluvu. Ide o zmluvu, ktorou ste nadobudli nehnuteľnosť do Vášho vlastníctva, alebo predávajúci (ak ste v pozícii kupujúceho).

Aký dokument myslíme “nadobúdacou zmluvou”?

Každý vlastník nehnuteľnosti nadobudol nehnuteľnosť na základe nejakého právneho úkonu (titul nadobudnutia) a tým môže byť:

  1. Kúpna zmluva
  2. Darovacia zmluva
  3. Zámenná zmluva
  4. Osvedčenie o dedičstve
  5. Dohoda o zrušení a vyporiadaní BSM
  6. Ak ste nehnuteľnosť kolaudovali, tak v tomto prípade budete predkladať kolaudačné rozhodnutie alebo oznámenie o určení súpisného čísla.

Titul nadobudnutia ľahšie identifikujete aj nahliadnutím na aktuálny výpis listu vlastníctva, kde je vyznačený pod vlastníkom aj s dátumom povolenia zápisu (viď. obrázok nižšie). 

list vlastnictva titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia na LV

Tento nadobúdací titul na liste vlastníctva si samozrejme pri vypracovaní posudku kontrolujeme a aj na základe tejto informácie ho od Vás budeme vyžadovať.

Dôvody prečo si ju pýtame?

Dôvodom je, že ide o jediný dokument / podklad, ktorý obsahuje opis technického stavu nehnuteľnosti a v prípade bytov v rodinnom alebo bytovom dome aj opis spoločných priestorov a príslušenstva, ktoré k bytu patria.

Niekedy sa stane, že predávate byt povedzme aj s pivnicou, ale v pôvodnej zmluve pivnica uvedená nie je, lebo bola nadobudnutá neskôr. Častým problémom bývajú aj spoločné priestory. Mnoho starších bytov malo podiel aj na kočíkárni, prípadne práčovni, ktoré však časom zanikli.

Veľakrát sa tieto priestory odpredali, prípadne sa tam vybudovali pivnice pre nové byty v nadstavbe. Práve s týmto súvisí aj nesúlad skutočnej výmery bytu a jeho príslušenstva s výmerou bytu vedenej na LV (určuje ju podiel podlahovej plochy bytu/podiel všetkých podlahových plôch domu).

Pri vypracovaní posudku aj na základe podkladu v podobe nadobúdacej zmluvy tieto problémy riešime a spisujeme tak, aby Vaše schvaľovanie v banke prešlo bez problémov.

Najdôležitejším dôvodom je však požiadavka banky. Banka neakceptuje posudok, ktorý neobsahuje nadobúdaciu zmluvu.

Treba podotknúť, že ak si neprajete prezradenie kúpnej ceny, k splneniu vyššie spomenutých účelov je táto informácia úplne nepodstatná, preto miesta, kde je cena uvedená, môžete s kľudným svedomím začierniť, alebo prelepiť. Tento údaj má svoje opodstatnenie len pre daňový úrad, z celkom iných dôvodov.

Čo v prípade straty

V prípade, že pôvodnú zmluvu nemáme k dispozícií, máte dve možnosti. 

Prvá, jednoduchšia, je kontaktovať pôvodného vlastníka nehnuteľnosti a požiadať ho o poskytnutie kópie, čo však vyžaduje minimálne aktuálny kontakt a aj ochotu spolupracovať.  

Druhú možnosť predstavuje získanie duplikátu zmluvy z tzv. zbierky listín katastrálneho úradu, o ktorý treba požiadať na príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu, v ktorého evidencii je nehnuteľnosť zapísaná.

Vzhľadom na to, že kúpna zmluva nie je verejná listina, na rozdiel od napríklad listu vlastníctva, ju kataster vydá iba aktuálnemu vlastníkovi. Za vyhotovenie odpisu alebo kópie z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami sa za každú, aj začatú stranu platí správny poplatok.

Ak Vám posudok nedodáme do 4 dní, máte ho od nás ZADARMO

bez výnimiek a výhovoriek, viac v naších VOP

Objednať posudok
Call To Action
Money Back Shield

100%
Garancia

Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aký typ nehnuteľnosti ohodnotíme?

vedeli ste, že na google review máme hodnotenie 5 / 5 hviezdičiek?

Ako rýchlo potrebujete posudok?

lehota dodania sa počíta od zadania objednávky, teda do 4 alebo 10 dní vykonáme aj obhliadke, sme naozaj rýchli. Kompletný cenník je na našej stránke TU.

Aká je adresa nehnuteľnosti, ktorú potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Thanks! I have received your form submission, I'll get back to you shortly!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa bytu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa bytu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa domu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa domu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa domu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa domu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.