Powered by Smartsupp

Plánujete predaj bytu alebo domu, ktorý ste nadobudli darom? Pred tým ako sa pustíte do predaja, by ste si mali dobre spočítať, či budete povinný z predajnej ceny zaplatiť daň a ak áno v akej výške. 

Najprv, kedy ste od platenia dane oslobodený?

Oslobodení od dane z predaja ste v týchto prípadoch:

  • Ak predávate nehnuteľnosť po uplynutí 5 ročného obdobia od jej nadobudnutia, zároveň ide o jediný prípad, kedy pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním neplatíte žiadny daň z predaja.

Pre ostatné prípady platí aj nasledovné:

  • Ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením (resp. postupným dedením) v priamom rade.
  • Po uplynutí 5 ročného obdobia odvyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku ( nehnuteľnosť je / bola zaradenádo obchodného majetku).
  • Ak bola nehnuteľnosť vydaná oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov ( v rámci tzv. reštitučných zákonov).

To znamená, že v prípadoch podľa predchádzajúceho odstavca nemusíte platiť žiadnu daň z kúpnej ceny za predanú nehnuteľnosť.

Ak sa Vás však výnimka podľa prvého odstavca netýka, teda nehnuteľnosť nadobudnutú darovaním nevlastníte viac ako 5 rokov, daň z predaja nehnuteľnosti sa určí nasledovne.

 

Ako sa počíta daň z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním?

Daň sa určí ako 19% Vášho daňového základu. Daňový základ v tomto jednoduchom prípade, odmysliac Vaše iné príjmy (ako napr. výplata, predaj kapitálového majetku), sa určí ako predajná cena mínus vynaložené náklady / výdavky na nadobudnutie, udržiavanie a rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Avšak daňový základ by bol príliš vysoký, ak by sme vychádzali z faktu, že nehnuteľnosť ste nadobudli darom, teda za výdavok = 0€. Ako teda určiť výdavok na nadobudnutie nehnuteľnosti, podľa ktorej sa vypočíta daň?

Platí jednoduché pravidlo. Pri nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním je potrebné určiť, či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť predal, oslobodený od dane alebo nie. Podľa toho určíte výdavokna nadobudnutie nehnuteľnosti, ktorý sa odčíta od predajnej ceny.

 

A teda ak sa:

  1. Predáva alebo predala nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli darovaním a v čase darovania (to je kedy ste podpísali darovaciu zmluvu)by bol  príjem z jej predaja u darcu (ten kto Vám nehnuteľnosť daroval ) oslobodený, tak sa pri preukazovaní výdavku bude vychádzať z ceny stanovenej znalcom v čase darovania (cena stanovená znalcom na základe znaleckého posudku v čase darovania).

    Ten Vám radi vypracujeme, stačí kliknúť na objednávku vľavo dole a zvoliť účel ohodnotenie v čase darovania.
  2. Predáva nehnuteľnosť a v čase darovania by nebol  príjem z jej predaja u darcu oslobodený   tak sa pri preukazovaní výdavku u obdarovaného berie obstarávacia cena zistená u darcu ( za čo to darca kedysi nehnuteľnosť nadobudol) - treba preukázať nejakou zmluvou ( kúpna zmluva, ktorou darca nehnuteľnosť kúpil / obstaral ).

    V tomto prípade nepotrebujete posudok, ale vydokladovať nadobúdaciu zmluvu darcu.

 

Ako funguje posudok nehnuteľnosti v čase darovania?

 

Najlepšie si to vysvetlíme na tomto príklade, kde darca vlastnil nehnuteľnosť viac ako 5 rokov:

 

Ak by ste predali byt nadobudnutý darovaním za 100.000€, na rekonštrukciu ste vynaložili10.000€, Váš daňový základ by bol 90.000€. 

 

Od daňového základu však potrebujeme odpočítať výdavok na nadobudnutie. Keďže darca v tomto prípade nehnuteľnosť vlastnil viac ako 5 rokov, objednáte si posudok na Okposudok za účelom ohodnotenia nehnuteľnosti v čase darovania. My Vám do 4 dní dodáme posudok s hodnotou nehnuteľnosti v čase darovania napríklad 80.000€.

 

Teda od daňového základu 90.000€ odčítame ešte výdavok na nadobudnutie nehnuteľnosti 80.000€ a teda výsledný daňový základ je 10.000€. Daň sa určí ako 19% daňového základu a teda v tomto prípade 1.900€.

 

Je treba myslieť aj na zdravotné odvody?

 

Tu budete možno viacerí prekvapení, ale áno, príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha aj zdravotným odvodom vo výške 14 % z vymeriavacieho základu ( 7 % v prípade osoby so zdravotným postihnutím). Zaplatené zdravotné odvody si ale môžete následne uplatniť v daňovom priznaní ako výdavok.

 

Príklad:

Základ dane z predošlého príkladu (10.000€) sa použije na určenie vymeriavaciemu základu pre zdravotné odvody (14%). Zdravotná poisťovňa na základe podaného daňové priznania, ktoré obsahuje aj príjem z predaja nehnuteľnosti, vypočíta poplatok na zdravotnom poistení a to tak, že daňový základ vo výške 10.000€ vynásobí 14timipercentami = 1.400 eur.

 

Ak potrebujete kvalitný a rýchly posudok na určenie hodnoty nehnuteľnosti v čase darovania, pre čo najlepšiu  optimalizáciu daní a odvodov, sme tu pre Vás.

Ak Vám posudok nedodáme do 4 dní, máte ho od nás ZADARMO

bez výnimiek a výhovoriek, viac v naších VOP

Objednať posudok
Call To Action
Money Back Shield

100%
Garancia

Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aký typ nehnuteľnosti ohodnotíme?

vedeli ste, že na google review máme hodnotenie 5 / 5 hviezdičiek?

Ako rýchlo potrebujete posudok?

lehota dodania sa počíta od zadania objednávky, teda do 4 alebo 10 dní vykonáme aj obhliadke, sme naozaj rýchli. Kompletný cenník je na našej stránke TU.

Aká je adresa nehnuteľnosti, ktorú potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Thanks! I have received your form submission, I'll get back to you shortly!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa bytu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa bytu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa domu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa domu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa domu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.
Ako prvé si vyberte účel

na základe účelu posudok pridelíme správnemu kolegovi z nášho tímu viac ako 20 znalcov po celom Slovensku

Aká je adresa domu, ktorý potrebujete ohodnotiť?

po zadaní objednávky sa Vám znalec ozve do 4 hodín, zatiaľ si preveríme list vlastníctva pomocou adresy

Koho bude znalec kontaktovať?

u nás komunikujete priamo so znalcom, ktorý na Vás dostane kontakt a môže sa Vám obratom ozvať pre dohodnutie obhliadky

Previous
Next step
Čoskoro Vás bude kontaktovať pridelený znalec 💪
Oops! Niečo sa pokazilo, skúste to znovu prosím.